Welkom bij de
Beschikbaarheidswijzer


 

Selecteer regio

regios
Holland Rijnland
Lekstroom
Alkmaar
Utrecht West
Zuid Oost Utrecht

 

Welkom bij de Beschikbaarheidswijzer:
De beschikbaarheidswijzer is hèt instrument voor zorgaanbieders en verwijzers wanneer het gaat om beschikbare (jeugd)zorg en actuele wachttijden. Het initiatief is afkomstig van verschillende gemeenten en regio's uit de provincie Utrecht en is ingericht om andere regio's op aan te laten sluiten.
 
Functie voor zorgaanbieders
Met de beschikbaarheidswijzer kunt u uw beschikbare zorgaanbod met actuele wachttijden inzichtelijk maken voor verwijzers. Ook kunt u de organisatie profileren, bijvoorbeeld aan de hand van de organisatie-omschrijving. Essentieel is dat u gecontracteerd bent voor één of meerdere regio's. Het gebruik van de beschikbaarheidswijzer is zo ingericht dat hoe adequater en accurater de gegevens worden bijgehouden, hoe meer profijt u hiervan zult hebben. Bijvoorbeeld dat uw organisatie beter gevonden wordt of dat clienten niet onnodig bij uw organisatie aankloppen in geval van lange wachttijden. De beschikbaarheidswijzer zal u daarom feedback geven zoals complimenten of reminders.
 
Functie voor verwijzers
Met de beschikbaarheidswijzer kunt u de verwachte beschikbaarheid van het gecontracteerde zorgaanbod raadplegen om optimaal te kunnen verwijzen. U kunt zodoende afwegingen maken welke organisatie(s) te benaderen. Hierbij zal ook de aanvullende informatie over het zorgaanbod van zorgaanbieders helpen. De werkwijze is Eenvoudig en Snel: 1. Selecteer een regio aan de hand van de woonplaats van de client. 2. Selecteer de te verwachten zorg die gewenst is. Het resultaat is een lijst met zorgaanbieders en de te verwachten tijd voor het kunnen starten. Deze lijst is gebaseerd op een combinatie van 'snelste beschikbaar', 'meest adequaat bijgehouden' en 'dichtstbijzijnde aanbieder/ locatie'.
 
Specifieke zoekfunctie: Als u specifieke eigenschappen zoekt van een aanbieder dan kunt u als verwijzer de zoekfunctie gebruiken. Zorgaanbieders hebben zodoende baat bij het zo volledig mogelijk invullen van het profiel en gegevens over het beschikbare zorgaanbod.
 
Specifiek voor huisartsen: Als u nog niet voldoende weet welke zorg gewenst is, dan kunt u de 'ik weet het nog niet-knop' gebruiken. U komt dan terecht bij de contactgegevens van lokale teams van de verschillende gemeenten, waarmee u contact kunt opnemen over de verwijzing.