Beschikbaarheidswijzer


Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorien
Jeugd GGZ
Dyslexiezorg
Individuele begeleiding en opvoedhulp ambulant
Begeleiding groep en Dagbesteding
Jeugdhulp met verblijf
Ik weet het niet (Lokale teams)

 

U heeft gezocht op:

Praktijk De Cirkel
Zorg labels
 

Trauma- en rouwverwerking, verwerken van angst(en), pestproblematiek, omgaan met nare gebeurtenissen, ontwikkelingsproblematiek, aangeleerde probleemgewoonten

 
16-01-2021
Praktijk De Cirkel
Nieuwegein
Integratieve Kindertherapie voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Gaat uit van eigen kracht en is oplossingsgericht.
Afwijkende wachttijden:

 

Kinderpraktijk Margriet
Zorg labels
 

individueel ambulant specialistisch op locatie code 45A57

 
16-01-2021
Kinderpraktijk Margriet
Driebergen-Rijsenburg
integratief kind en jeugdtherapie/oudercoaching/systemisch werken
Afwijkende wachttijden: intake geen wachttijd, daarna vervolg 1/2 weken wachttijd

 

Indoorspeeltuin Plezier B.V.
Zorg labels
 

Naschoolse begeleiding, Dagbesteding leren, Ambulante begeleiding, Dagbesteding werk, Dagbesteding, jeugdhulp, WMO,

 
16-01-2021
Indoorspeeltuin Plezier B.V.
Soesterberg
Wij bieden bij Plezier verschillende begeleidingsvormen (Dagbesteding) voor jongeren aan. * Dagbesteding Indoorspeeltuin Plezier * Dagbesteding Leertraject * Naschoolse begeleiding * Ambulante begeleiding
Afwijkende wachttijden:

 

Wolffenbuttel Lifecoaching
Zorg labels
 

Jeugd met Autisme, ADHD en ADD

 
15-01-2021
Wolffenbuttel Lifecoaching
Tiel
Begeleiding van Autisme, ADHD en ADD bij jeugd
Afwijkende wachttijden: Geen wachttijd, kennismakingsgesprek binnen 2 dagen na informatieverzoek.

 

Munks & Schuckman
Zorg labels
 

Jeugd, gezin en volwassenen, (specialistische) ambulante ondersteuning, outreachend, bemoeizorg,†multiproblematiek, NAH problematiek, GGZ problematiek, financiŽn, verslaving, sociale vaardigheden, opvoedondersteuning, huisvesting, tienermoeders, thui
Meer weergeven

 
15-01-2021
Munks & Schuckman
De Bilt
Wij bieden (specialistische) ambulante ondersteuning aan jeugd, gezin en volwassenen. Wij helpen u bij problemen op meerdere leefgebieden en werken outreachend. Wij kunnen u ook begeleiden naar een dagbesteding, werk of onderwijs.
Afwijkende wachttijden: Geen wachttijden

 

Centraal Nederland landelijke protestants-christelijke SBD
Zorg labels
 

EED, Jeugd GGZ

 
15-01-2021
Centraal Nederland landelijke protestants-christelijke SBD
Nunspeet
Centraal Nederland is een onderwijsadviesbureau dat in het hele land actief is. We werken samen met professionals in het primair en voortgezet onderwijs aan het optimaliseren van onderwijssituaties.Vanuit de Jeugd GGZ biedt Centraal Nederland psychologische begeleiding bij kinderen.
Afwijkende wachttijden:

 

Stichting LPC SBC Centraal Nederland
Zorg labels
 

EED , Jeugd GGZ

 
15-01-2021
Stichting LPC SBC Centraal Nederland
Nunspeet
Centraal Nederland is een onderwijsadviesbureau dat in het hele land actief is. We werken samen met professionals in het primair en voortgezet onderwijs aan het optimaliseren van onderwijs.Centraal Nederland biedt vanuit de Jeugd GGZ psychologische begeleiding aan kinderen.
Afwijkende wachttijden:

 

Praktijk An
Zorg labels
 

Hulp bij gedragsproblemen, slaapproblemen, angsten, depressie, scheiding, rouwverwerking, laag zelfbeeld/onzekerheid, hulp aan KOPP kinderen, ADHD/ADD, Hoogbegaafdheid en ASS ondersteuning, boosheid, niet lekker in de vel zitten en niet weten hoe dat
Meer weergeven

 
15-01-2021
Praktijk An
Zeist
Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie en Opvoedondersteuning/coaching
Afwijkende wachttijden: niet van toepassing

 

Groei door Ervaring
Zorg labels
 

Jeugdwet/Wmo, systeemtherapie, EMDR, (handelingsgerichte) diagnostiek, (groeps)behandeling, ouderbegeleiding, onderwijsondersteuning

 
15-01-2021
Groei door Ervaring
Reeuwijk
Groei door Ervaring is dť praktijk voor behandeling, begeleiding, coaching en therapie in de regioís Zuid-Holland Midden en Utrecht West. Het aanbod bestaat uit behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en relatie- en gezinsbehandeling. Samen in herstel onderweg naar perspectief en hoop.
Afwijkende wachttijden:

 

Amerpoort
Zorg labels
 

Onderzoek en diagnostiek, vroegdiagnostiek, Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), Thuis Ondersteunende Zorg (TOZ), Gezinscoaching, Peuterdagcentra, Kinderdagcentra, Kinderen in de samenleving (KIDS), BSO, Logeren, Opvang, Gezinshuizen, Wone
Meer weergeven

 
15-01-2021
Amerpoort
Baarn
Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt.
Afwijkende wachttijden:

 

Psychologen Praktijk Ellen van Es
Zorg labels
 

 
15-01-2021
Psychologen Praktijk Ellen van Es
Breukelen
PPVE biedt basisGGZ aan aan kinderen, jongeren en hun ouders. Met name zijn ADHD, ODD stemming en angsten onnderwerpen die bij PPVE centraal staan. In autisme is zij minder goed.
Afwijkende wachttijden:

 

Maatwerk bij Verlies
Zorg labels
 

Rouwverwerking, verliesverwerking, begeleiding kinderen bij verlies, traumatisch verlies, kindgesprekken na scheiding, individuele begeleiding ouders (postrelationele) rouw, begeleiding samengestelde gezinnen, individuele !JES-training, e-health

 
15-01-2021
Maatwerk bij Verlies
Zeist

Maatwerk bij Verlies is gespecialiseerd in het bieden van hulp op maat aan kinderen (vanaf 7/8 jaar) en volwassenen die te maken krijgen met een ingrijpend verlies (bijv. na overlijden of scheiding).

Afwijkende wachttijden:

 

Stichting Leger des Heils W&G Midden Nederland
Zorg labels
 

specialistische ambulante hulpverlening, kindercoaching, gezinshuizen, psychiatrie, verslaving, residentiele behandeling, opvoedondersteuning, zelfstandigheidstraining, jeugdzorg

 
14-01-2021
Stichting Leger des Heils W&G Midden Nederland
Utrecht
Het Leger des Heils Midden-Nederland is een professionele, praktisch en flexibele ingestelde zorgorganisatie. Wij willen er zijn voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Ons werkgebied strekt zich uit over de hele provincie Utrecht.
Afwijkende wachttijden: Graag contact opnemen met ons frontoffice Trajectmanagement 088 -8907900 voor meest actuele wachttijden en info betreffende al onze zorgvormen

 

Leger des Heils W&G Midden Nederland
Zorg labels
 

 
14-01-2021
Leger des Heils W&G Midden Nederland
Utrecht
Het Leger des Heils Midden-Nederland is een professionele, praktisch en flexibele ingestelde zorgorganisatie. Wij willen er zijn voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Ons werkgebied strekt zich uit over de hele provincie Utrecht.
Afwijkende wachttijden: Graag contact opnemen met ons frontoffice Trajectmanagement 088 -8907900 voor meest actuele wachttijden en info betreffende al onze zorgvormen

 

OOPP
Zorg labels
 

Jeugd GGZ, Dyslexiezorg, Individuele begeleiding en opvoeding ambulant, AD(H)D, Autisme, Leerproblemen, Concentratie, Gedrag, Sociaal-emotioneel, Opvoeding, Faalangst, Boosheid, Driftbuien

 
14-01-2021
OOPP
Maarssen
Orthopedagogische Onderwijskundige Psychologische Praktijk voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
Afwijkende wachttijden:

 

Mondium BV
Zorg labels
 

Jeugdzorg, Basis GGZ, Specialistische GGZ, diagnostiek, Cogmed training, CGT, EMDR (traumabehandeling), Schematherapie, opvoedondersteuning, ouderbegeleiding, psychiatrie.

 
14-01-2021
Mondium BV
Leerdam
Psychologiepraktijk Mondium voor kinderen, jongeren en volwassenen. Behandeling, onderzoek, diagnostiek. Basiszorg en Specialistische GGZ.
Afwijkende wachttijden:

 

Psychologenpraktijk Nieuwegein (PPN)
Zorg labels
 

Basis GGZ, EMDR, CGT.

 
14-01-2021
Psychologenpraktijk Nieuwegein (PPN)
Nieuwegein
Eerstelijns psychologische zorg voor kinderen, jongeren (4 tot 18 jaar) en hun ouders.
Afwijkende wachttijden:

 

Driehoekzorg
Zorg labels
 

Jeugdwet/WMO maatwerk: Individuele begeleiding - Gezinsbegeleiding - Specialistische begeleiding - Jeugdhulpverlening - LVB - Autismespectrum - Intercultureel/Cultuursensitief

 
14-01-2021
Driehoekzorg
Utrecht
Driehoekzorg is een zorgaanbieder, die zich richt op ambulante hulpverlening/begeleiding. Ons multidisciplinair team van ambulant begeleiders, gedragswetenschapper en orthopedagogen hebben allen een eigen ervaringsdeskundigheid en expertise met verschillende doelgroepen.
Afwijkende wachttijden: Wij hebben momenteel geen wachttijden

 

Intravant
Zorg labels
 

Intravant-Psychofysiek = Begeleiding, behandeling, (job)coaching, training en consultatie in jeugdzorg, onderwijs, GGZ, GHZ en arbeidsintegratie.

 
14-01-2021
Intravant
Hoornaar (gehele regio actief)
Psychofysiek: PMT, Jeugdhulp, Ambulante begeleiding, Systeemtherapie
Intravant: Zorgboerderij/Dagbesteding
Afwijkende wachttijden: Afhankelijk van aanwezigheid beschikking kan binnen ca. 1 week gestart worden.

 

Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Zorg labels
 

dyslexie, dyscalculie

 
14-01-2021
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Amersfoort
Regionaal instituut voor dyslexie en dyscalculie
Afwijkende wachttijden: Dyslexie onderzoek (3 weken), dyslexie behandeling (2 weken), bij sommige behandellocaties is de wachttijd mogelijk langer, er kan dan gekozen worden om tijdelijk op een andere locatie te starten en later door te stromen naar de voorkeurslocatie

 

Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Zorg labels
 

dyslexie, dyscalculie

 
14-01-2021
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Amersfoort
diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie
Afwijkende wachttijden: Dyslexie onderzoek (3 weken), dyslexie behandeling (2 weken), bij sommige behandellocaties is de wachttijd mogelijk langer, er kan dan gekozen worden om tijdelijk op een andere locatie te starten en later door te stromen naar de voorkeurslocatie

 

Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Zorg labels
 

dyslexie, dyscalculie

 
14-01-2021
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Amersfoort
Regionaal Instituut voor Dyslexie en Dyscalculie
Afwijkende wachttijden: Dyslexie onderzoek (3 weken), dyslexie behandeling (2 weken), bij sommige behandellocaties is de wachttijd mogelijk langer, er kan dan gekozen worden om tijdelijk op een andere locatie te starten en later door te stromen naar de voorkeurslocatie

 

Chiara Sofia
Zorg labels
 

Opvoedondersteuning, woedeaanvallen, gebrek aan concentratie, weerbaarheid, sociale vaardigheden, hoofdpijn, buikpijn, HSP, piekeren en angst, faalangst, depressie, automutileren, traumaverwerking, Verandering gezinssituatie (o.a. scheiding, verhuizi
Meer weergeven

 
14-01-2021
Chiara Sofia
Zeist
Ouders zijn gelukkig als kinderen lekker in hun vel zitten en kunnen omgaan met wat er in hun leven gebeurt. Deze vorm van therapie biedt psychosociale hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Het is een oplossingsgerichte vorm van therapie om zwaardere zorg te voorkomen. Het kind staat centraal en de omgeving (ouders en/ of school) wordt nauw betrokken. Het uitgangspunt is het zelfhelende vermogen van het kind.
Afwijkende wachttijden:

 

Psynova
Zorg labels
 

basisGGZ aan kind, jeugd en volwassen en dyslexiezorg, coaching

 
13-01-2021
Psynova
Driebergen
basisggz aan kind, jeugd volwassenzorg en dyslexiezorg
Afwijkende wachttijden: basisggz 8 weken, dyslexiezorg 4 weken, coaching 4 weken

 

El Futuro
Zorg labels
 

 
13-01-2021
El Futuro
Alphen aan den Rijn
- Ambulante begeleiding voor kinderen en jongeren bij verschillende problematieken als opvoeden en opgroeien, sociale netwerken, werk, stage, financiŽn, school en dagbesteding.
- Jeugdhulp met verblijf aan jongeren vanaf 15 jaar. Fasehuis met 24 uur begeleiding, locatie in Alphen a/d Rijn en Gouda
Afwijkende wachttijden:

 

Psychologenpraktijk Met Aandacht Centraal
Zorg labels
 

Intelligentiebepaling is mogelijk voor kinderen 6-16 jaar. Inzichtgevende en oplossingsgerichte therapie, CGT, EMDR, ouderbegeleiding/mediatietherapie, groepsbehandeling.

 
13-01-2021
Psychologenpraktijk Met Aandacht Centraal
Zeist
Afwijkende wachttijden: Wachttijd intake en behandeling: januari 2021

 

`s Heerenloo Zorggroep
Zorg labels
 

Verstandelijke beperking, LVG, LVB, opvoedproblemen, diagnostiek, therapie, gezinsondersteuning, IAG, Driemilieuzorg

 
13-01-2021
`s Heerenloo Zorggroep
De Meern
Diagnostiek, behandeling en ondersteuning van kinderen, jongeren en ouders met een verstandelijke beperking
Afwijkende wachttijden:

 

Stichting Zorgverlening `s Heeren Loo
Zorg labels
 

Verstandelijke beperking,. LVG, LVB, opvoedproblemen, diagnostiek, therapie, gezinsondersteuning, IAG, driemilieuvoorziening

 
13-01-2021
Stichting Zorgverlening `s Heeren Loo
De Meern
Diagnostiek, behandeling en ondersteuning van kinderen, jongeren en ouders met een verstandelijke beperking
Afwijkende wachttijden:

 

Stichting Altrecht
Zorg labels
 

 
13-01-2021
Stichting Altrecht
Utrecht
Altrecht Jeugd, Regionale ambulante specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie en Altrecht Eetstoornissen Rintveld, Landelijke werkende LTA afdeling
Afwijkende wachttijden: Voor Altrecht Jeugd varieren de wachttijden per regio en niet per diagnosegroep.

 

Stichting Altrecht
Zorg labels
 

 
13-01-2021
Stichting Altrecht
Utrecht
Altrecht Jeugd, Regionale ambulante specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie en Altrecht Eetstoornissen Rintveld, Landelijke werkende LTA afdeling
Afwijkende wachttijden: Voor Altrecht Jeugd variŽren de wachttijden per regio en niet per diagnosegroep.